Meteen naar de inhoud
sterrennevel in sterrenstelsel

Giften en sponsoring


De Fantastische Unie is een non-profit organisatie die is ondergebracht in een Belgische vzw (vereniging zonder winstoogmerk). In de statuten wordt het belangeloos doel van de vzw als volgt omschreven: “Het bevorderen in ruime zin van het Nederlandstalige ‘fantastische’ literaire genre in Vlaanderen en Nederland (en daarbuiten) met een focus op oorspronkelijk Nederlandstalig werk.” Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft de vzw onder meer de volgende activiteiten tot voorwerp:

  • Stimuleren van samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partijen actief in het Nederlandstalige ‘fantastische’ genre.
  • Begeleiden van Nederlandstalige ‘fantastische’ auteurs in het professionaliseren van hun schrijfpraktijk.
  • Opzetten van een kennisdatabank en een archief, zowel digitaal als fysiek
  • Bekendmaking van het Nederlandstalige ‘fantastische’ genre en zijn auteurs bij het grote (lezers)publiek.
  • Verbinden van het Nederlandstalige ‘fantastische’ genre en zijn vertegenwoordigers met fantastieke bijdragen en bijdragers in andere kunst- en expressievormen in Vlaanderen en Nederland en daarbuiten.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp, met inbegrip van bijkomstige winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vzw. De vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Heb je een hart voor het Nederlandstalige ‘fantastische’ genre en wil je de werking van de Fantastische Unie ondersteunen? Dat kan via een gift, of voor bedrijven via sponsoring. Klik op de tegels hieronder voor meer informatie.