Meteen naar de inhoud
sterrennevel in sterrenstelsel

Giften


Geldelijke giften zijn uiteraard (meer dan!) welkom. Je kan eenmalig een bedrag overmaken, of op regelmatige basis. Alvast onze hartelijke dank voor jouw steun en betrokkenheid. Doneren kan hier.

Maar een gift hoeft niet altijd uit geld te bestaan. Je kunt bijvoorbeeld ook boeken in het Nederlandstalige fantastische genre doneren, die de Fantastische Unie kan verkopen om haar werking te ondersteunen. Of je hebt misschien nog ergens tweedehands maar prima bruikbaar kantoormateriaal staan, of (mogen we even dromen?) een busje waarmee we materiaal kunnen vervoeren. Of een pand dat nood heeft aan antikraakbewoning?

Een bestaand voorbeeld van een dergelijke gift, is wat het NCSF heeft gedaan: zij hebben de hosting van onze website op zich genomen.

Valt jouw gift onder de fysieke categorie, stuur ons dan even een mailtje of neem contact met ons op langs ons algemeen contactformulier. We bespreken dan samen hoe en wat.